Back

Seznam projektů

Národní plán obnovy – Výzva 3.1. Digitální pomůcky – soukromé a církevní školy

V rámci implementace Národního plánu obnovy získala škola 90. 000,-Kč na nákup digitálních pomůcek. Výuka podporující digitální gramotnost je integrována v předmětech od 1. do 9. ročníku.

Škola pořídila brýle pro virtuální realitu, robotické stavebnice a interaktivní displej.

Výzva 80 OP VVV – Šablony III, registrační číslo projektu CZ.02.3x/0.0/0.0/20_080/0022832

Projekt je financován Evropskou unií z Operačního programu Jan Ámos Komenský. Škola od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023 čerpá prostředky na zvolené aktivity ve výši 333. 541,-Kč

Podpořené aktivity:
3.II/5 Školní kariérový poradce
3.II/7 Tandemová výuka v ZŠ
3.II/8 Zahraniční stáže pedagogických pracovníků ZŠ
3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
3.II/12 Projektový den ve výuce

Návrat 2021 – vyrovnání dopadů pandemie na vzdělávací výsledky žáků a resocializaci žáků do školního prostředí.

Škola čerpala částku v roce 2021 částku ve výši 13. 320,-Kč na individuální a skupinové doučování pro žáky z 1. i 2. stupně.