Back

Útržky z Erizy

Zobrazit více

Náš tým

Zobrazit více

Proč si nás vybrat

PŘEDNOSTI SOUKROMÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ERIZA, S.R.O.

Nízký počet žáků ve třídě (optimálně 12)

Dostatečný prostor pro přizpůsobení se konkrétním zájmům, schopnostem a individualitě žáka, efektivnější začlenění žáků nadaných i s potřebou podpůrných opatření

Kvalitní tým tutorů

klademe důraz na profesní i lidskou kvalitu, důležitá je osobní aktivita a schopnost vytvořit atmosféru respektu.

Škola s nadstandardní výukou anglického jazyka

Český jazyk je jazykem dominantním, s anglickým jazykem se děti seznamují postupně a přirozeně se zvětšuje jeho podíl ve výuce ostatních předmětů

Nadcházející události