Back

Vize školy je založena na základních principech, jejichž první písmena tvoří název školy

E - ekologie, R - respekt, I - individualita, Z - zodpovědnost, A - angličtina

Jsme příznivci pedagogiky Marie Montessori, otevřeného vyučování, integrované tematické výuky, programu čtením a psaním ke kritickému myšlení, konstruktivního vyučování, matematiky doc. Hejného. U dětí zásadně podporujeme vztah k celoživotnímu vzdělávání a zodpovědnost za vlastní vzdělávání.

Podpora angličtiny

Výuka anglického jazyka probíhá přirozeným způsobem, podobně jako se učí děti rodný jazyk. Na hodinách děti převážně mluví anglicky a procvičují komunikaci. Jde o propracovaný systém, při němž dítě získá aktivní slovní zásobu i větnou skladbu a zbaví se ostychu mluvit.

Úlohou tutora je, aby dětem pomáhal mluvit, vyslovovat správně a postupovat krok za krokem. Prezentuje dítěti tolik látky, kolik může zvládnout. Angličtina je ve spolupráci s rodilým mluvčím komunikačním jazykem i v ostatních předmětech.

Slovní hodnocení

Každé dítě má svoji mapu učebního pokroku a získává průběžně zpětnou vazbu formou pravidelných rozhovorů s tutorem, učitelem o tom, na čem pracoval, co se naučil, jak svoji práci hodnotí, v čem se zlepšil a na čem je třeba dále pracovat.

Rodiče získají přehled o práci svých dětí z hodnotících portfolií a pracovních deníků, konzultacemi s tutory a z návštěv ve výuce.

Individuální výuka

Výuka je organizována formou individuálních plánů a kooperativního učení. Tutoři pracují s menšími skupinkami či s jednotlivými žáky, témata jsou formou propojených projektových celků, experimentů umožňujících vlastní zkoumání a podporujících konstruktivní výuku.

Plány umožní naplňovat všeobecně vzdělávací cíle, ale i osobní cíle jednotlivých dětí.